Smarte skattegoder i eget AS 2023

252 kr Avgiftsfritt

I eget selskap (AS, NUF) er innehaveren gjerne ansatt og har dermed skattefordeler tilsvarende arbeidstakere i andre bedrifter. Dette er temaet i denne eboka om smarte skattegoder.

Kategori:

Beskrivelse

 

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Vi går her grundig inn på helt eller delvis skattefritak i eget AS for ekstraytelser til ansatte, opsjoner, utdanning, kjøp av arbeidsgivers datautstyr, jobblån, hjemmekontor, fordeling i familien osv. “Den som kan mest om frynsegoder i Norge.” (Dagens Næringsliv om forfatteren).

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Oversikt over innholdet

 • Naturalytelser, rabatt, velferdstiltak, verdsettelse
 • Gunstig hjemmekontorgodtgjørelse – bedre enn fradrag
 • Forslagspremie – skattefritt også om forslaget ikke gjennomføres
 • Bevertning av forretningsforbindelser – øl og vin tillatt
 • Kjøp fullt datautstyr av bedriften for kr 500 – skattefritt
 • Selskapets PC hjemme: Skattefri fordel
 • Rimelig lån fra arbeidsgiver/eget selskap: Lav skatt
 • Forskuddslån – rentefritt lån uten fordelsbeskatning
 • Telefon, mobil, bredbånd hjemme: Nye, enklere regler
 • Klær i arbeidsforhold: Fritt arbeidstøy, godtgjørelse, fradrag
 • Skattefrie gratisbilletter: Teater, revy, fotball
 • Barnehagefradrag, bedriftsbarnehage: Store fordeler for foreldre
 • Dagdiett – når er den helt skattefri?
 • Reise og diett for AS-eieren: Godtgjørelse, satser
 • Utdanningskostnader – skattefritt gode når arbeidsgiveren spanderer
 • Personalrabatt – hvor mye kan du spare?
 • Gunstigste bilordning: Egen bil med km-godtgjørelse – eller fri bil?
 • Bedriftshelsetjeneste: Sparte legekostnader – skattefritt
 • Databriller: Skattefri naturalytelse
 • Feriereiser betalt av arbeidsgiveren
 • Flybonus
 • Flyttegodtgjørelse: Gunstigst at ny arbeidsgiver betaler flytting
 • Fri eller rimelig bolig i arbeidsforhold
 • Gaver i arbeidsforhold: Mange muligheter til skattefritak
 • Aksjer med rabatt til ansatte: Skattefri fordel på kr 1500
 • Livsforsikring betalt av arbeidsgiver
 • Matkostnader ved lange daglige fravær hjemmefra: Skattefritak
 • Aviser og nettaviser: Fradrag for abonnement og kjøp
 • Medisinsk senter: Medlemsskap eller årsavgift
 • Behandlingskostnader, behandlingsforsikring
 • Representasjonskonto: Spis og drikk – arbeidsgiver betaler
 • Opsjonsfordel – gulrot til ansatte
 • Eget AS: Fordeling i familien gir lavere samlet skatt
 • Åndsverkinntekt – Patent: Fordeling over tre år reduserer skatt
 • Kombinasjonen lønns-/næringsinntekt: Økt minstefradrag, enda gunstigere
 • Flere skattefrie og gunstige goder i eget AS
 • Firmabilskatt for aksjonær: Slik skal den beregnes