Smarte skattegoder til næringsdrivende 2023

238 kr Avgiftsfritt

Denne eboka gir alle som har næringsinntekt en oversikt over hvilke fradragsrettigheter og skattemessige manøvreringsmuligheter de har.

Noen av mulighetene som behandles: Hvilke kostnader kan trekkes fra? Hvordan forholde seg hvis det skulle bli underskudd i regnskapet?

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Her er noen flere av mulighetene som behandles:

Hva sier reglene om å overføre noe av overskuddet til ektefelle, samboer, barn og andre familiemedlemmer? Kan enkeltpersonforetaket kjøpe ditt personlige datautstyr, din bil osv – med fradrag i foretakets regnskap? Hva er de nøyaktige reglene for bevertning av forretningsforbindelser med full rett til fradrag? Hvor mye kan trekkes fra for å drive foretaket fra egen bolig?

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Oversikt over innholdet

 • Skatt på inntekt i næring
 • Fradragseffekten – hva er fradraget verdt?
 • Underskudd: Når og hvordan kan det trekkes fra?
 • Når kan du overføre noe av overskuddet til ektefellen?
 • Lønn/utdeling til samboer, egne barn, andre er ofte gunstig
 • Kjøp datautstyr mv av deg selv og legg inn i firmaet
 • Reise og diett: Kvitteringer avgjørende for næringsdrivende
 • Når gir dagdiett rett til fradrag?
 • Matkostnader ved lange fravær fra hjemmet
 • Bilhold: Hva er mulighetene? Hva er gunstigst?
 • Åndsverk? Patent? Fordel inntekt over tre år, reduser skatt
 • Kontorhold/næringslokaler i egen bolig: Fradrag på bestemte vilkår
 • Hva er gunstigste kombinasjon lønn – næringsinntekt?
 • Telefon, mobil, bredbånd hjemme: Nye, enklere regler
 • Låne penger i eget foretak – er det tillatt?
 • Innkjøp under 15.000 kroner: Øyeblikkelig fradrag i inntekten!
 • Faglitteratur: Fradragsrett uten dokumentasjon
 • Aviser og nettaviser: Fradrag ved informasjonsbehov
 • Arbeidstøy: Fradrag i noen sammenhenger
 • Databriller: Rett til fradrag ved behov
 • Datautstyr hjemme: Hva gir fradrag?
 • Reiser: Rett til fradrag krever gode kvitteringer
 • Stipend: Skatt og fradragsrett
 • Bevertning av forretningsforbindelser: Fradrag for øl og vin
 • Fradrag for møter med regnskapsfører/revisor
 • Utdanningskostnader for innehaveren: Hva gir fradrag?
 • Bompenger, parkering og retten til fradrag
 • Fradrag for konfekt, blomster, vin
 • ENK uten ansatte: Betal ekstrahjelpen hvitt, få fullt fradrag
 • Både næringsinntekt og lønn: Mer lønnsomt pga økt minstefradrag
 • Pensjonssparing for næringsdrivende: Direkte fradrag i næringsinntekten
 • Kan min ektefelle få pensjonspoeng fra næringen min?
 • Ektefelle-feller i selvangivelsen for næringsdrivende
 • Fradrag for julebord, utflukter, hotellopphold for næringsdrivende?
 • Fradrag når næringsdrivende reiser i oppdrag