Tilbud!

Start ditt eget AS 2021

120 kr

Denne e-boka er til hjelp for alle som vurderer om de skal starte eget aksjeselskap.

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken med 21 e-bøker til svært gunstig pris.

Kategori:

Beskrivelse

Eget AS? Her er hjelp for alle som vurderer om de skal starte eget aksjeselskap. Eboka (EPUB+PDF) forklarer punkt-for-punkt hva som skal til for å opprette et eget lite og revisorfritt aksjeselskap med kun 30.000 kroner i aksjekapital (og med fradrag i kapitalen for stiftelsesutgiftene).

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

OVERSIKT OVER E-BOKAS INNHOLD:

«Inngangsbillett» kun kr 30.000 i aksjekapital – Kostnadene ved stiftelsen kan trekkes fra i aksjekapitalen – Banker mv kan bekrefte aksjekapitalen – Ansvar for den som bekrefter – Ikke høyere startkostnader enn aksjekapitalen – Revisorbekreftet åpningsbalanse – Regler som gjelder for nye selskaper – Dårlig regnskapsføring kan bety revisjon likevel – Revisjonsplikt for morselskap – Melding om ikke-revisjon

HVA BETYR ENKLERE OG BILLIGERE AKSJESELSKAP I PRAKSIS?
Selskapet er arbeidsgiver – ENK eller AS – Fordeler med ENK – Ulemper med ENK – Fordeler med aksjeselskap  – Ulemper med aksjeselskap  – Når bør du velge ENK eller billig aksjeselskap ?

ENPERSONS-AS UAKTUELT PGA ARBEIDSGIVERAVGIFTEN?

GANGEN NÅR DU SKAL STARTE EGET  AS
Etablere norsk  aksjeselskap – Nyetablering gjennomføres slik – Betaling av honorar, gebyr og mva – Selskapets bankkonto – Revisors bekreftelse – Registrering i Brønnøysund

STIFTELSESDOKUMENT MED VEDTEKTER FOR EGET AKSJESELSKAP
Selskapets vedtekter – Valg av styre og eventuelt revisor

LAG ÅPNINGSBALANSE FOR EGET AKSJESELSKAP

FLERE TIPS OM OPPRETTELSE AV EGET AKSJESELSKAP
Aksjer og aksjonærer – Spesielle forhold – Merverdiavgift (moms): Registrering – Rett til å drive virksomhet – Firmaattest – Aksjonærer ansvarlige fram til registrering – Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret – Nettsteder

AKTUELT MED AKSJONÆRAVTALE?
Hva er en aksjonæravtale – Må ikke forveksles med vedtekter – Kan regulere alle typer aksjonærretiigheter

KORT OM AS, DAGLIG LEDER, ANSVAR 
Begrenset ansvar – Én person kan eie alt – Samme person med flere funksjoner: Eier/aksjonær, styremedlem, daglig leder – Daglig leder er lønnstaker

SKILLET MELLOM EGNE OG SELSKAPETS MIDLER
Skarpt skille mot private midler – Lån i eget AS – Lån blir gjort om til lønn og tilleggsskatt – Lån blir gjort om til utbytte – Underskudd eller for lav egenkapital – Ha orden i formalitetene

KORT OM REGNSKAP I EGET AS
Regnskap – Oppbevaring i fem år – Krav til bilag – Forenklet regnskapsføring for små foretak – Regnskap til Brønnøysund – Organisasjonsnummer – Tilleggskrav for  aksjeselskap

KORT OM STYREANSVARSFORSIKRING
Åtte grunner til å tegne styreansvarsforsikring – Styreansvarsforsikring i sammendrag

KORT OM SKATT, TREKK, AVGIFT, FERIEPENGER
Forskuddstrekk – Skattetrekkskonto – Arbeidsgiveravgift – MVA – Forfallsdatoer

AKSJELOVENS KRAV NÅR DU STIFTER AKSJESELSKAP
Aksjeloven kapittel 2 – paragraf for paragraf