Starte eget AS i 2023

280 kr Avgiftsfritt

Denne e-boka er til hjelp for alle som vurderer om de skal starte eget aksjeselskap.

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Starte eget AS? Her er hjelp for alle som vurderer om de skal starte eget aksjeselskap. Eboka (EPUB+PDF) forklarer punkt-for-punkt hva som skal til for å opprette et eget lite og revisorfritt aksjeselskap med kun 30.000 kroner i aksjekapital (og med fradrag i kapitalen for stiftelsesutgiftene).

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Oversikt over e-bokas innhold

«Inngangsbillett» kun kr 30.000 i aksjekapital – Kostnadene ved stiftelsen kan trekkes fra i aksjekapitalen – Banker mv kan bekrefte aksjekapitalen – Ansvar for den som bekrefter – Ikke høyere startkostnader enn aksjekapitalen – Revisorbekreftet åpningsbalanse – Regler som gjelder for nye selskaper – Dårlig regnskapsføring kan bety revisjon likevel – Revisjonsplikt for morselskap – Melding om ikke-revisjon

Hva betyr enklere og billigere aksjeselskap i praksis?

Selskapet er arbeidsgiver – ENK eller AS – Fordeler med ENK – Ulemper med ENK – Fordeler med aksjeselskap  – Ulemper med aksjeselskap  – Når bør du velge ENK eller billig aksjeselskap ?

Gangen når du skal starte eget AS

Etablere norsk  aksjeselskap – Nyetablering gjennomføres slik – Betaling av honorar, gebyr og mva – Selskapets bankkonto – Revisors bekreftelse – Registrering i Brønnøysund

Stiftelsesdokument med vedtekter for eget aksjeselskap

Selskapets vedtekter – Valg av styre og eventuelt revisor

Flere tips om opprettelse av eget aksjeselskap

Aksjer og aksjonærer – Spesielle forhold – Merverdiavgift (moms): Registrering – Rett til å drive virksomhet – Firmaattest – Aksjonærer ansvarlige fram til registrering – Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret – Nettsteder

Aktuelt med aksjonæravtale?

Hva er en aksjonæravtale – Må ikke forveksles med vedtekter – Kan regulere alle typer aksjonærretiigheter

Kort om AS, daglig leder og ansvar

Begrenset ansvar – Én person kan eie alt – Samme person med flere funksjoner: Eier/aksjonær, styremedlem, daglig leder – Daglig leder er lønnstaker

Skillet mellom egne og selskapets midler

Skarpt skille mot private midler – Lån i eget AS – Lån blir gjort om til lønn og tilleggsskatt – Lån blir gjort om til utbytte – Underskudd eller for lav egenkapital – Ha orden i formalitetene

Kort om regskap i eget AS

Regnskap – Oppbevaring i fem år – Krav til bilag – Forenklet regnskapsføring for små foretak – Regnskap til Brønnøysund – Organisasjonsnummer – Tilleggskrav for  aksjeselskap

Kort om styreansvarsforsikring

Åtte grunner til å tegne styreansvarsforsikring – Styreansvarsforsikring i sammendrag

Kort om skatt, trekk, avgift og feriepenger

Forskuddstrekk – Skattetrekkskonto – Arbeidsgiveravgift – MVA – Forfallsdatoer

Aksjelovens krav når du stifter aksjeselskap

Aksjeloven kapittel 2 – paragraf for paragraf