Publisert

Hvilke renter kan jeg trekke fra i virksomheten?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

RENTER, FRADRAG: Et spørsmål fra en som fører regnskapet selv kan ofte være: Kan jeg trekke fra disse rentene i virksomheten?

Svaret er at næringsdrivende og ligningsmyndigheter skal skille mellom foretaksrelatert og ikke foretaksrelatert gjeld og gjeldsrenter ved fastsettelse av inntekt for enkeltpersonforetak.

MERK! Kun renter som har forbindelse med næringen skal gå til fradrag ved beregning av personinntekt for innehaver av enkeltpersonforetak.

FRADRAG ETTER BESTEMTE REGLER

Ved beregning av personinntekt skal det bare gjøres fradrag for renter av gjeld til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev.

Denne fradragsregelen skal bare omfatte gjeldsrenter tilknyttet foretaket (dvs foretaksrenter som reduserer alminnelig inntekt fra denne virksomheten).

Eierens private gjeldsrenter faller utenfor.

Det samme gjelder eierens gjeldsrenter tilknyttet andre foretak eller næringer.

Poenget er å sikre at personinntekten fra foretaket ikke blir større enn foretakets alminnelige inntekt etter blant annet gjeldsrentefradrag.

Regnskapsførerforeningens nettsted:

“Når bare renter av finansinstitusjonsgjeld og mengdegjeldsbrev kan trekkes fra, eliminerer det spørsmål om hvordan de fleste typer løsgjeld, lån mellom familiemedlemmer mv skal klassifiseres.”

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.