Publisert

Næringsdrivende: Slik får du redusert eller null forskuddsskatt resten av året

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, FORSKUDDSSKATT, SKATTEKORT: Selvstendig næringsdrivende betaler inn skatten på næringen i fire porsjoner.

Skatteetaten har ut fra tidligere års inntekt beregnet hvor mye skatt det (sannsynligvis) vil bli på overskuddet i næring i 2022, og har sendt den næringsdrivende innbetalingsblankett.

TIPS! Næringsdrivende som ikke har betalt dette første forfallet, og heller ikke betaler det etter purring, risikerer at de får krav om innbetaling av samtlige fire skattebeløp i ett. Unngå det ved å betale første forfall snarest.

Legg inn nye inntektsopplysninger selv

Hvis du mener at Skatteetatens vurdering av ditt forventede overskudd i næring i 2022 er for høyt, er rett framgangsmåte å bestille nytt skattekort for 2022. Du legger da inn på skatteetaten.no nye inntektsopplysninger i forhold til de som etaten har operert med.

Dermed blir hvert av forskuddsskatt-forfallene i mai, september og november enten på lavere beløp eller på null kroner – alt etter dine opplysninger.

MERK! Det er først ved ligningen for 2022, som skjer i 2023, at din endelige skatt blir fastsatt. Du betaler da inn eventuell restskatt pluss et rentetillegg. Eventuelt kan du beregne 2022-skatten selv på skatteetaten.no og betale inn det resterende innen 1. mai 2023, slik at du slipper unna rentetillegget på restskatt.

Her er skjemaet du må bruke

Du går inn her

TIPS! Les informasjonen på denne sida nøye.

Logge inn på skatteetaten no

Ved å klikke på valget “Endre skattekort/forskuddsskatt” åpner det seg innlogging til DinSide på skatteetaten.no (ved hjelp av minID, BankID, Buypass eller Commfides).

Da får du opp en oversikt som viser Skatteetatens anslag over dine forventede inntekter og fradrag.

Ønsker du å få beregnet endret skattekort, må du korrigere opplysninger du mener er feil, legge til de som mangler og slette de som ikke er aktuelle. (Det er hjelpetekster til alle felt.)

Feltene de fleste endrer på er:

  • Lønn
  • Pensjon
  • Næringsinntekt
  • Underholdsbidrag
  • Renteinntekter
  • Renteutgifter (renter av gjeld)
  • Egen bolig
  • Fritidsbolig
  • Annen formue og gjeld

Endre uten å logge inn

Du går inn her for å finne skjemaene (forøvrig samme Skatteetaten-side som lenger oppe i saken).

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.