Salgsvilkår

Se også vår personvernerklæring. Gjennom personvernerklæringa viser vi hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til GDPR og ny lov om personopplysninger.

1. Aksept av vilkår

Salgsvilkårene gjelder digitale bøker (e-bøker) og andre digitale produkter fra DrivBedre AS (org.nr. 825 937 072MVA).

Aksepterte salgsvilkår utgjør, sammen med brukers registrering på nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av produktene (se beskrivelse av tjenesten i punkt 2). Salgsvilkårene kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses her: https://drivbedre.no/salgsvilkar. Endringer som gir større konsekvenser for brukerne vil bli kunngjort på e-post.

NB! Hvis du er forbruker (ikke næringsdrivende/bedrift), ber vi spesielt om at du merker deg punkt 11, om angrerett.

2. Beskrivelse av tjenesten

DrivBedre AS er et forlag som utgir e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter. Kjøp av digitale bøker på DrivBedre.no gir full tilgang til alt innhold i de kjøpte bøkene. Bøkene kan du som kunde laste ned fra din kontoside på DrivBedre.no etter kjøp og registrering.

Som kunde forstår du og er enig i at registrering på DrivBedre.no vil kunne inkludere en viss kommunikasjon fra DrivBedre AS, slik som administrative meldinger, og at denne kommunikasjonen er betraktet som en del av ditt kundeforhold.

3. Ansvarsfraskrivelse

Du forstår og er enig i at:

  1. din bruk av produktene fra DrivBedre skjer helt og fullt på eget ansvar. Produktene tilbys «slik de er», og «slik de er tilgjengelig». DrivBedre AS og selskapets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører fraskriver seg alt ansvar for det en kunde foretar seg på bakgrunn av innhold i produktene.
  2. DrivBedre AS og dets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke gir noen garanti for at produktene vil imøtekomme dine krav; eller produktene vil være feilfri.
  3. ingen råd eller noen informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra DrivBedre AS eller gjennom eller fra produktene skaper noen garanti som ikke er uttrykkelig fastslått i salgsvilkårene.

4. Begrensing av ansvar

Du forstår uttrykkelig og er enig i at DrivBedre AS og selskapets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke skal være ansvarlig overfor deg for noen direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle tap, inkludert, men ikke begrenset, til tap i form av tap av profitt, goodwill eller immaterielle verdier; tap resultert av bruk eller manglende mulighet til bruk av produktene; eller noen annen årsak knyttet til produktene.

5. Spesielt knyttet til finansielle tjenester

Tjenesten tilbys kun for informasjonsformål, og verken produktene eller innholdet inkludert i produktene er ment å brukes til handels- eller investeringsformål.

DrivBedre AS og samarbeidspartnere skal ikke være ansvarlig for nøyaktighet, nytte eller tilgjengelighet med hensyn til informasjon formidlet eller gjort tilgjengelig via produktene, og skal ikke være ansvarlig for handels- eller investeringsavgjørelser basert på slik informasjon.

6. Prosedyre for å gjøre krav på opphavsrett eller varsle om krenkelse av sådan

DrivBedre AS respekterer andres opphavsrett, og vi ber deg som kunde om å gjøre det samme. Hvis du mener at ditt åndsverk har blitt kopiert av oss på en måte som bryter med åndsverksloven, ber vi deg sende følgende opplysninger til DrivBedre AS:

  1. en beskrivelse av opphavsrettslig beskyttede arbeidet eller annen intellektuell eiendom du hevder er blitt krenket;
  2. en beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenket ligger på nettstedet (nettadresse/url);
  3. kontaktinformasjon der vi kan nå deg;
  4. en uttalelse fra deg om at du mener at vår bruk ikke er godkjent av rettighetshaveren, dennes agent eller loven.

Du kan sende dette til:

DrivBedre AS
Johannes Minsaas plass 6
7650 Verdal

eller til:

post@drivbedre.no

7. Kundekonto, passord og sikkerhet

Du setter et eget passord i forbindelse med at du logger inn på din konto på DrivBedre.no første gang (med foreløpig passord). Du er ansvarlig for å vedlikeholde sikkerheten rundt passord og kundekonto, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår via ditt passord eller kundekonto. Du og DrivBedre AS er enige om at du umiddelbart skal varsle DrivBedre AS om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller din kundekonto eller ethvert annet brudd på sikkerheten. DrivBedre AS verken kan eller vil være ansvarlig for tap eller ødeleggelse på forårsaket av at du mislykkes i å overholde punkt 8.

Se også vår personvernerklæring (tilpasset personopplysningsloven/GDPR).

8. Ikke videresalg av produktene

Du aksepterer at du ikke kan reprodusere, duplisere, kopiere, selge, gjenselge eller utnytte noen del av produktene i noen kommersiell sammenheng.

9. Priser og betaling

E-bøkene og andre digitale produkter betales med betalingskort. Priser oppgitt på nettstedet er eksklusiv merverdiavgift, og i de fleste tilfeller merverdiavgiftsfrie. Dette fordi e-bøker er er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd.

DrivBedre AS bruker ulike sikre betalingsløsninger du kan velge mellom.

DrivBedre AS har ingen tilgang til kortinformasjonen. Når transaksjonen er godkjent, sendes det kvittering via e-post.

DrivBedre AS har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

10. Angrerett

DrivBedre AS tilbyr e-bøker og andre digitale produkter, som leveres fra og med betaling er gjennomført.

For forbrukere gjelder § 22, bokstav n) i angrerettloven, der det heter at angreretten ikke gjelder avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Hvis du er forbruker aksepterer du at du ikke har angrerett ved kjøp og betaling av digitale produkter fra DrivBedre AS.

11. Force majeure

DrivBedre AS er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder, men ikke begrenset til, skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann eller tekniske feil.

13. Tvister

Tvister i forbindelse med tjenestevilkårene, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstolene, med DrivBedre AS’ til enhver tid gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

14. Brudd på vilkårene

Vær vennlig å rapportere brudd på disse tjenestevilkårene til post@drivbedre.no.