Publisert

Aldersgrenser: Når har ungdom på 13, 15 og 18 lov til å jobbe?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

JOBB, UNGDOM, ALDERSGRENSER, DELTIDSJOBB, SOMMERJOBB: Det finnes tre ulike aldersgrenser i forhold til hva slags arbeid ungdom kan gjøre: 13, 15 og 18 år. Når du er under 18, kan du ikke ta jobber som kan være skadelige for deg. Når du har fylt 18, regnes du som voksen og kan ta alle slags jobber (unntatt salg av brennevin).

Under 13 år

Generelt må du være fylt 13 år for å kunne ta deg jobb.

Men driver familien din gård, kan barn under 13 år hjelpe til med f.eks. potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr.

Skal du være med i feks filminnspilling eller teater kan du også være under 13, men men bare hvis det “tas tilstrekkelig hensyn til din sikkerhet, helse, utvikling og skolegang”. Dine   foreldre (eller andre foresatte) må gi skriftlig tillatelse. Det må også foreligge forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. (Les mer om dette på arbeidsilsynet.no.)

13 – 15 år

Når du har fylt 13, kan du ta lett arbeid med for eksempel budtjeneste (f eks avisbud) eller kontor- og butikkarbeid.

Har du fylt 14, kan du også ha annet arbeid som ledd i skolegang eller i praktisk yrkesorientering. Slike opplæringsprogram skal være godkjent av skolemyndighetene.

Er du under 15, eller er skolepliktig, kreves det skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før du kan begynne i arbeid.

Når du er mellom 13 og 15 – eller skolepliktig – gjelder spesielle regler.

15 – 18 år

Har du fylt 15 år, kan du ta arbeid som ikke er til skade for din helse, din sikkerhet eller utvikling, eller hindrer deg i skolegangen. Du kan for eksempel arbeide

  • på kontor
  • i bibliotek
  • i butikk
  • på restauranter, pensjonater og liknende
  • i parker (rydde- og vedlikeholdsarbeid)

Arbeidstilsynet sier: “Arbeidsgiveren må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om arbeidet kan være til skade for deg og plikter og gjøre det som er nødvendig for å ivareta din sikkerhet, helse og utvikling.

Visse typer arbeid regnes som farlig, og er forbudt å utføre av personer under 18 år. Arbeidsgiveren din kan ikke sette deg til slikt arbeid. Du kan for eksempel ikke utføre arbeid hvor du kan bli utsatt for kreftfremkallende kjemikalier, stråling eller farlige maskiner.

Ungdom 15-18 kan likevel utføre slikt arbeid i en yrkesrettet opplæring.”

Arbeidstid for personer som er mellom 15-18 og ikke er skolepliktige, skal ikke overstige et bestemt antall timer i døgnet og i uka.

Det skal være arbeidsfri mellom kl 23 og kl 06. Sammenhengende hvileperiode skal være på minst 12 timer. Overtid og nattarbeid er ikke tillatt når du er under 18.

18 år

Når du har fylt 18, regnes du som voksen og kan ta alle slags jobber, men du må være fylt 20 for å ha lov til å selge brennevin.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.