Publisert

Skattemeldinga for bedrifter – utsettelse og tvangsmulkt

Bilde av et timeglass – som illustrasjon til artikkel om innlevering av skattemeldinga for bedrifter.

SKATTEMELDING, EGET FIRMA, ENKELTPERSONFORETAK, AKSJESELSKAP, SKATT: Skattemeldinga for bedrifter må du levere Innen 31. mai – hvis du ikke har søkt om og fått innvilget utsatt leveringsfrist.

Innen 31. mai kan både enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre organisasjonsformer søke om utsettelse av levering av skattemeldinga for bedrifter. Dette gjelder skattemeldinga for foregående år.

Tips: Søk så snart som mulig, hvis du ser at du ikke har mulighet til å prioritere eller rekke innlevering innen ordinær frist.

Du får svar raskt, og søknaden blir behandlet automatisk. Svaret inneholder sannsynligvis denne teksten:

«Søknaden din om utsatt leveringsfrist for skattemeldingen er innvilget. Ny leveringsfrist er 30.06.2022. Vær oppmerksom på at du må levere skattemeldingen elektronisk. Vi ber om at du leverer skattemeldingen så raskt som mulig! Det er gjennomført en maskinell kontroll under utfylling, men vi tar forbehold om at det kan bli oppdaget feil under saksbehandlingen og at annen dokumentasjon kan være nødvendig. Vennligst oppgi referansenummer ved eventuelle henvendelser til etaten.»

Viktig melding til deg som har fått utsatt frist for skattemeldinga for bedrifter

På grunn av tekniske problemer har Skatteetaten forlenget leveringsfristen for skattemeldinga for 2021 til 4. juli. Dette gjelder altså deg som allerede har fått utsatt fristen til 30. juni.

Skatteetatens melding om ekstra utsettelse ser du her.

Ikke snillisme lenger – unngå tvangsmulkt

I forbindelse med koronapandemien innførte myndighetene fritak fra tvangsmulkt ved for sen levering av diverse innrapportering. Nå er tvangsmulkt gjeninnført, og det kan koste deg dyrt dersom du ikke leverer skattemeldinga og annen rapportering til riktig tid.

Det gis ikke mer slingringsmonn etter den endelige fristen for skattemeldinga for bedrifter 30. juni. Hvis du har fått utsettelse og ikke leverer innen denne datoen, vil tvangsmulkt høyst sannsynlig begynne å løpe for hver dag du går over fristen.

Næringsdrivende: Slik får du redusert eller null forskuddsskatt resten av året

Sure penger når du leverer skattemeldinga for seint

Tvangsmulkt for levering av skattemeldinga etter fristen utgjør i år et halvt rettsgebyr per dag, eller 612 kroner (2022-sats).

Maksimal tvangsmulkt er 61.200 kroner, hvis du venter 100 dager med å sende inn.

Dette er sure penger, og noe du virkelig bør unngå.

I DrivBedre-pakken får du gode tips i forbindelse med skattemeldinga, og mye annet godt lesestoff om skatt og økonomi for bedriften din.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.