Publisert

Skatt på blogging – her får du svarene

Skatt på blogging er temaet for dette bildet av PC på et kafebord.

BLOGG, SKATT, NETT, NÆRING: Er det skatt på blogging, og hva er skattepliktig når du driver egen blogg på nettet? Her har vi satt det opp i spørsmål og svar.

Skatt på blogging – annonser og affiliate

Jeg har en blogg hvor jeg har noen inntekter fra annonser og affiliate, er jeg skattepliktig for disse inntektene?
– Skatteplikten følger av om aktiviteten anses som næringsvirksomhet eller hobby. Som næringsdrivende er du underlagt norske skatte- og avgiftsregler.

Skatt på blogging – andre inntekter

Jeg har en blogg og har noen inntekter av dette, skal dette oppgis i skattemeldingen (selvangivelsen)?
– Enhver fordel/inntekt vunnet ved arbeid, kapital og næring skal opplyses om i skattemeldingen (selvangivelsen) eller næringsoppgaven/næringsrapport skatt.

Skatt på blogging – gratis produkter

Jeg har en blogg og mottar gratis produkter fra ulike selskap, skal jeg oppgi disse til beskatning?
– Om du mottar produkter fra ulike selskap og skriver og annonserer for disse produktene i bloggen din, vil dette bli sett på som en kompensasjon for utført arbeid. Du har da utført en jobb for selskapet som har sendt deg produktene.

Inntekten er i dette tilfellet produktets omsetningsverdi, dvs. prisen du ville betalt dersom du kjøpte produktet i en butikk. Om inntekten skal rapporteres som næringsinntekt eller annen inntekt, avhenger av om hvordan bloggen drives.

Produkter som mottas, men returneres til avsender ubenyttet, vil ikke være skattepliktig. Gaver som gis uten forventning om motytelse, slik som bursdags- og julegaver, er ikke skattepliktig.

Bloggskatt til hvilket land?

Jeg har en blogg/nettside på en utenlandsk server, er jeg skattepliktig til Norge eller til landet der serveren ligger?
– Hvor bloggen/nettsiden er fysisk plassert har ingen betydning for skatte- og avgiftsreglene. Skatte- og avgiftsplikten avgjøres av hvilket land bloggen/nettsiden drives fra. Det vil si, er bloggen/nettsiden lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal norske skatte- og avgiftsregler følges.

Kilde: Skatteetaten.no

Halv pris på DrivBedre-pakken 2021

Prisen på 2021-utgaven av DrivBedre-pakken er nå halvert til 410 kroner (ordinært 820 kroner ) – eller kun 20 kroner per bok!

Pakken består av 21 e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver i starten av hvert år.