Publisert

Skatt på blogging – her får du svarene

Skatt på blogging er temaet for dette bildet av PC på et kafebord.

Sist oppdatert 18. oktober 2022 av Paal Stavrum

BLOGG, SKATT, NETT, NÆRING: Er det skatt på blogging, og hva er skattepliktig når du driver egen blogg på nettet? Her har vi satt det opp i spørsmål og svar.

Skatt på blogging – annonser og affiliate

Jeg har en blogg hvor jeg har noen inntekter fra annonser og affiliate, er jeg skattepliktig for disse inntektene?
– Skatteplikten følger av om aktiviteten anses som næringsvirksomhet eller hobby. Som næringsdrivende er du underlagt norske skatte- og avgiftsregler.

Skatt på blogging – andre inntekter

Jeg har en blogg og har noen inntekter av dette, skal dette oppgis i skattemeldingen (selvangivelsen)?
– Enhver fordel/inntekt vunnet ved arbeid, kapital og næring skal opplyses om i skattemeldingen (selvangivelsen) eller næringsoppgaven/næringsrapport skatt.

Skatt på blogging – gratis produkter

Jeg har en blogg og mottar gratis produkter fra ulike selskap, skal jeg oppgi disse til beskatning?
– Om du mottar produkter fra ulike selskap og skriver og annonserer for disse produktene i bloggen din, vil dette bli sett på som en kompensasjon for utført arbeid. Du har da utført en jobb for selskapet som har sendt deg produktene.

Inntekten er i dette tilfellet produktets omsetningsverdi, dvs. prisen du ville betalt dersom du kjøpte produktet i en butikk. Om inntekten skal rapporteres som næringsinntekt eller annen inntekt, avhenger av om hvordan bloggen drives.

Produkter som mottas, men returneres til avsender ubenyttet, vil ikke være skattepliktig. Gaver som gis uten forventning om motytelse, slik som bursdags- og julegaver, er ikke skattepliktig.

Bloggskatt til hvilket land?

Jeg har en blogg/nettside på en utenlandsk server, er jeg skattepliktig til Norge eller til landet der serveren ligger?
– Hvor bloggen/nettsiden er fysisk plassert har ingen betydning for skatte- og avgiftsreglene. Skatte- og avgiftsplikten avgjøres av hvilket land bloggen/nettsiden drives fra. Det vil si, er bloggen/nettsiden lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal norske skatte- og avgiftsregler følges.

Kilde: Skatteetaten.no

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.